صبح رفتم الکتریکی محلمون، گفتم زنگ خونمون خرابه!

گفت: باشه میام درست میکنم

هر چی منتظر موندم دیدم نیومد، تلفن کردم، بهم میگه:

آقا من اومدم ولی هر چی زنگ زدم کسی درو وا نکرد که!

ببین با کیا شدیم ٧٠ میلیون!!!

***

ای کسانی که هر کلمه را دو بار تکرار میکنید؟!

مثلا: پشه مشه، کفتر مفتر …

هنگامی که با کلماتی چون چمدون و قمه مواجه میشوید، چه می‌کنید؟

***

به نظر من همون طور که واسه خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی اسم گذاشتن،

باید برای جو گرفتگی بعضی از دوستانم یه اسمی میذاشتن:

مثلا چسوف!

***

لبنیات هر روز گرونتر میشه!

به نظر شما گاوها مسئولن یا مسئولین گاون؟

***

به یک کارگر ساده جهت اداره مملکت نیازمندیم!!!

***

یارو میره تو آسانسور میبینه نوشته: ظرفیت ۱۲ نفر

میگه: ای بابام هی! بدبختی، حالا ۱۱ تا دیگه از کجا جور کنم؟
***