جریان اختلاس سه میلیارد دلاری در ایران
هنوز داغ و موضوع صحبت همه است.
گویا شهرام جزایری، مختلس قبلی که در
زندان است، توسط وکیلش پیامی  به خانواده اش
به قرار زیر فرستاده:
بعد از جریان این اختلاس
سه میلیارد دلاری کسی دیگرمرا درزندان تحویل
نمیگیرد و به جای آقای جزایری مرا شهرام
خالی صدا میکنند. حتی شروع کرده اند به این
که مرا آفتابه دزد و تخم مرغ دزد و از این چیزها
خطابکنند!
آدم جیگرش برای این زندانی اختلاسی کباب
میشود. خدا به او صبر بدهد…
***

سکته در ” صدا و سیما “

طبق آخرین خبر رسیده از ایران عزت الله
ضرغامی، رییس سازمان ” صدا و سیما ” ی
جمهوری اسلامی (رادیو و تلویزیون سابق ایران)،
سکته کرده و به بیمارستان منتقل شده است.
طبق اظهارات پزشک وی و تایید خبرگزار
مخصوص ما در ایران علت این سکته زیاد بودن
چربی سانسور در رگ و خون وی بوده است!
***

درس مدیریت درادارات دولتی ایران

برای کسانی که تازه شروع به کار در ادارات
دولتی ایران کرده اند من یک جزوه کوچک برای
راهنمایی چاپ کرده ام و قرار است به زودی آنها
را به ایران بفرستم تا استفاده کنند.
خلاصه برخی از درسهایی که در این جزوه
آمده است به شرح زیر میباشد:
* سعی کنیدکه همیشه حتی بطورمصنوعی و ساختگی خود را مشغول کار کردن نشان
دهید، غیر ازساعات نمازظهردرجمع کارمندان دیگر.
* سعی کنید دو سه ساعت قبل از باز شدن اداره سر کار بروید. با این کار هم می توانید نشان
دهید بعد از نماز سحر به سر کار آمده اید و هم ممکن است اشتباها اضافه کار بگیرید.
* هیچوقت با رییستان بحث نکنید و اشتباهات او را به رخش نکشید مخصوصا اگر
رییس شما ریش انبوه تری از شما داشته باشد و
یا بیشتر بوی عرق بدهد.
* هیچوقت با رییستان بحث مذهبی و سیاسی نکنید و همیشه حرف او را قبول کنید
حتی اگر بجای ۱۲ امام بگوید ۱۳ امام بوده و یا ماست سیاه است.
* هیچگاه بیشتر از کارمندان دیگر کار نکنید و جدیت به خرج ندهید چون ممکن است فکر
کنندشماجاسوس بیگانه هاهستید و در نتیجه شما را اخراج خواهند کرد.
* هیچوقت جلوی رییستان با زن تان تلفنی حرفهای قشنگ و عاشقانه نزنید چون ممکن
است فکر کند شما مدافع حقوق زنان هستید و شما را اخراج کند.
* از گفتن جوکهای سیاسی و مذهبی و احمدی نژادی در محیط کار کاملا پرهیز کنید و
آنها را برای مهمانیهای اداره نگه دارید.
* هیچوقت جلوی رییستان صدقه و فطریه به کارمندان بی بضاعت و آبدارچی و نظافتچی
ندهید چون ممکن است فکر کند شما از اداره
اختلاس کرده اید و اوسرش بی کلاه مانده است!
و از حسادت شما را اخراج کند.
***

مشکل سیب

من بعضی وقت ها متوجه کارهای خدا
نمی شوم. اولش آدم یک گاز به سیب زد و خدا او
را از بهشت بیرون انداخت. بعد نیوتون مثل بچه
آدم نشسته بود زیر درخت و داشت چرت می زد
که خدایک سیب را انداخت روی کله اش. بعدهم
استیوجابز،شرکت کامپیوتری درست کرد وچون
اسمش را سیب گذاشته بود توی ۵۰ و خرده ای
سال جوانمرگ شد و دوباره رفت به بهشت!