یکی رفت توی یک شرکتی استخدام بشه ، بهش گفتند فعلا امکانی برای استخدام نداریم ، برو ۱۵ سال دیگه بیا ببینیم چیکارمی تونیم برات بکنیم …

طرف لحظه ای فکرکرد وگفت صبح بیام یا بعد ازظهر…؟!