در سایت شما آقای دکتر محمود صفریان در پاسخ به نوشته آقای بیژن باران جوابیه ای در مورد شعر خانم زیبا کرباسی خواندم که گمان نمی کنم دست اندر کاران شعر و ادبیات کسی باشد که این نوشته شما را نخوانده باشد.

گمان می کنم که بسیاری آن را نپسدیدن. تند و عصبی نوشته بودید، از جمله من که در بحث ها در جاهای مختلف

بی رو در واسی بگویم به شما تاختم که اگر درک و دریافت درستی ندارید و نمی توانید  پست مدرن برتابید، گناه خانم زیبا کرباسی نیست.
دیگر هم از شما چیزی در این رابطه نخواندم جز اینکه با کمال تعجب دیدم که در یکی از شماره های گذرگاه  شعری از او را منتشر کرده اید که بعدن دریافتم، زیزکانه خواسته اید به مخاطبانتان بگوئید که سروده های خانم زیبا کرباسی از این قماش است، شاید هم بی هدف و غرض آن را چاپ کرده اید، نمی دانم ولی شعری از زیبا کرباسی بود.

منظور از مزاخمت شنیدن شعر دیگری یا صدای شاعر یعنی از خانم زیبا کرباسی است که قدیمی است ولی من نشنیده بودم شنیده ام اخیرن آن را بر روی فیس بوک خود مجددن منتشر کرده است از طریق فیس بوک یکی از دوستان از آن مطلع شدم و به آن گوش دادم  نمی دانم شنیده اید یا خیر؟ و اگر شنیده اید صرف نظر از تحوه خوانش ایشان که حالت ها و احساس های  مختلفی  ایجاد می کند، متوجه شدید که چه می خواند یا در حقیقت این چگونه شعری است؟ در آن معنا و زیبائی و منظور یافتید؟

من که به ایشان ارادت دارم هر کار کردم دریابم که چه می گوید کاری از پیش نبردم.
یاد این گفته شما افتادم که
” من باید شعری را یتوانم راحت بخوانم و از خواندن آن لذت ببرم. اگر قرار باشد که بخواهم پازل حل کنم  و به هذیان خوابیده ای در دنیای کابوس گوش فرا دهم این دیگر همراه شدن با ادبیات نیست این خوشبینانه می شود یک کار پر زحمت که با مجذوب شدن فاصله زیادی دارد.

اگر بگویم که بسیاری از این شعر و نحوه خواندن آن توسط شاعر غرق لذت شده و حتا آن را مکتوب هم کرده اند
تعجب نکنید.

این نوشته و عین خوانش ایشان را بصورت ام پی ۳ برایتان ارسال می دارم ببینیم بی غرض و منظور ها،  از آن چه چیزی برداشت می کنند. بنظر من باید بالاخره تکلیف با سروده های ایشان حل شود. که آیا جز بدینگونه، راحت تر و متعارف تر نمی توانند شعر بسرایند؟

ضمنن دیده ام که شما بی غرضانه وقتی کاری را زیبا و خوب می دانید تعریف می کنید مثل نظر هائی که گه گاه در مورد پادکست شعر خانمها لیلا فرجامی و مانا آقائی ابراز می کنید.
——————–

سرکار خانم اخوان کاشانی ما پس از آن نوشته آقای صفریان و پاسخ آقای بیژن باران و جواب مجدد آقای صفریان  اعلام کردیم

” درخانه اگر کس است یک حرف بس است.”
و پرونده را بستیم  و حالا هم نمی خواستیم نوشته و نظر شما را منتشر کنیم تا مجددن وارد این بحث و ماجرا نشویم، اما از آنجائیکه صریحن به آقای صفریان تاخته اید، دیدیم اگر چنین کنیم حمل بر تصوراتی می شود، لذا تن دادیم ، و در گذرگاه منتشر خواهیم کرد ولی با این نظر شما مجددن پرونده را می بندیم چرا که بسیاری مسائل دیگر هست که باید به آن ها پرداخت.  از توجه شما سپاسگزاریم.   روابط عمومی

کلیک کنبد     ziba-karbasi