این سروده زیبا از
زنده یاد غلامرضا بروسان
مدتهاست که بر پیشانی سایت
اینجا خانه من است
به مدیریت خانم فرشته نوبخت
نویسنده و منتقد نام آشنا
می درخشد                                                            

بگو چکار کنم؟
با فلفلی که طعمِ فراق می‌دهد
با دردی که فصل را نمی‌شناسد
با خونی که بند نمی‌آید
بگو چکار کنم؟
وقتی شادی به دُمِ بادبادکی بند است
و غم چون سنگی
مرا در سراشیبِ یک دره دنبال می‌کند
دلم شاخه‌ی شاتوتی
که باد
خونش را به در و دیوار پاشیده است…