درخت را به نام برگ
بهار را به نام گل
ستاره را به نام نور
کوه را به نام سنگ
دل شکفته مرا
به نام عشق
عشق را به نام درد
مرا
به نام کوچکم صدا بزن