« این کشور من است که زنان خود را خورده است »

خانم دکتر سعاد الصباح شاعر ، نویسنده و منتقد در ۱۹۴۲ در خانواده ای از رجال کویت زاده شد .
در ۱۹۷۳ در رشته ی اقتصاد تحصیل را آغاز نمود و در امریکا دکترای خود را در اقتصاد و علوم سیاسی گرفت .
او نخستین زن کویتی بود که دکترای اقتصاد در زبان انگلیسی گرفت .
ایشان در حال حاضر عضو بسیاری از انجمن های فرهنگی ، مطبوعاتی ، اقتصادی و امثال آن است و از جمله کسانی است که برای آثار خودش انتشاراتی ویژه دارد که نام خودش روی آن است .
از آثار او می توان به دیوان های شعری در آغاز زن بود ، رازهای یک زن ، مرا تا مرز خورشید ببر اشاره کرد .
سعاد الصباح در زمینه ی اقتصاد تالیفات متعددی دارد و نیز جوایز متعددی در این زمینه به خود اختصاص داده است .
ایشان عضو سازمان حقوق بشر ( بخش عربی ) است و همچنین از اعضای سازمان جهانی زنان مسلمان به شمار می رود .

سعاد الصباح در ابتدا بسیار به تاثیر نزار قبانی بود اما به تدریج زبان شعری مستقلی یافت . لطافت زنانه ی شعرهایش توام با ذوق شاعری اش گاه معانی عمیقی می آفریند .
شعری از او :

« کودک »

مادر کودکش را شیر می دهد
و کودک از نور چشم مادر
خواندن و نوشتن می آموزد
وقتی که کمی بزرگ شد
کیف مادر را خالی می کند
تا بسته سیگاری بخرد
بر استخوان های لاغر و کم خون مادر راه می رود
تا از دانشگاه فارغ التحصیل شود
وقتی برای خودش مردی شد
پا روی پا می اندازد
و در یکی از کافه تریاهای روشنفکران
کنفرانس مطبوعاتی ترتیب می دهد و می گوید :
عقل زن کامل نیست
و به افتخار این سخن
مگسها و گارسونها کف طولانی می زنند !

در اشعار او می توان به اهتمام او برای حقوق انسان و زن ، احیای هویت زن و دفاع از کیان زنان در مشارکت سرنوشت کشور پی برد .
از اشعار اوست :

مشکل “

مشکل تو بزرگ است
دوست من!
تو در حافظه ات
همه افکار پیشینیان را
همه کلمات قصار را
و همه آنچه را که از اجدادت
به ارث برده ای
حس تملک داشتن را
و مرد سالاری را
و تعدد زوجات را
انبار کرده ای !
مشکل تو بزرگ است
دوست من !
با اینکه از نو آوری حرف می زنی
اما معاصر نیستی
با اینکه بسیار سفر کرده ای
اما انگار اصلا از خیمه ات
بیرون نیامده ای !
مشکل تو بزرگ است
دوست من !
تو همچنان فئودالی هستی
در دوره ی مارکسیسم
تو همچنان در استبدادی
در دوره ی لیبرالیسم
تو همچنان شتر خود را چسبیده ای
در عصر جنگ ستارگان !

اگر بخواهیم شعر های سعاد الصباح را در دسته بندی شعر خود قرار دهیم باید او را جزو شاعران موج نو به حساب آوریم .

* برای مطالعه ی بیشتر به کتاب در کوچه های خاکی معصومیت ، از نویسنده ی مقاله ، نشر چشمه ، چ  ۱۳۸۵
مراجعه کنید