جمانه حداد ، Joumana Haddad

شاعر و روزنامه نگار لبنانی ( ۱۹۷۰ بیروت) ،رییس تحریریه ی مجلّه ی”جسد” است. او چندی پیش جایزه ی “ردودلفو جنتیلیِ” ایتالیایی را از آن خود کرد . جایزه ی رودولفو جنتیلی را خود وی که نقّاش است، تأسیس کرده و هر سال به بهترین شاعر زن جهان که از حقوق زنان دفاع می‌کند، اهدا می‌شود.
جمانه حداد پیش از این جایزه ی مطبوعات عرب در دبی در سال ۲۰۰۶، جایزه ی ” شمال جنوب برای شعر” از ایتالیا و جایزه ی ” بلو متروپلیس برای ادبیّات عربی” در سال ۲۰۱۰ از کانادا را برده بود. وی همچنین به عنوان یکی از ۳۹ شاعر و نویسنده ی زیر ۳۹ سال جهان عرب از سوی مرکز فرهنگی بیروت انتخاب شده است.
او به هفت زبان رنده دنیا تسلط دارد و تعدادی از کارهایش را به اسپانیائی سروده است.
حداد، علاوه بر شاعری، هم بصورت رپورتر توانسته با بسیاری از نویسندگان دنیا مصاحبه کند و هم فیلمنامه نویس است و حتا بازیگر سینما.
از اثار شعری او می توان:
وقتی برای خواب ،
دعوت به شام پنهانی ،
و عادت های بد

را نام برد.
______________________________
نمونه ای از شعر او

احتمال

یک لمس کا فیست

تا میوه ی رسیده

به همسرش ، به شاخه خیانت کند.

یک خزان کافی ست تا ابر

از سرنوشت خویش خبردار شود.

گنجی از آتش بس است

تا سرما در آتشدانِ زمستان خود را بپوشاند.

یک یا دو کرانه ،

تا رود از بستر خواب نگریزد.

سیبی یا خیال سیبی ،

تا درخت، شهوت زنانه ی خود را آرام سازد.

صخره ای یا حسرت صخره ای،

برای آنکه چشمه ، جوشیدن فردای خود را بیاموزد.

رنگین کمان و سرابی از لبخند،

برای آن که جنگلی زیر باران گسترده شود

ستارگانی صبرشان به سر رسد،

تا ماه آغاز بیداری را خبر دهد.

سایبانی بر فراز دریاچه،

برای آن که گنجشک ، چراغ تنهایی اش را خاموش کند.

اشک صاعقه ای گستاخ ،

تا ستاره ای از درخشش پیکر او برق بگیرد.

گیاهی یا نجوایی از یک گیاه ،

تا ماه خرّم شود…

*

احتمالاتی چنین کافی ست

تا دل ، وظایف خود را دگرگون کند

امّا من می گویم

یک مرد ، یک شب ، کافیست

تا زن باشم.