پیام های بازرگانی خود را از این ” گذرگاه ” به آگاهی جهانیان برسانید

در ” گذرگاه ” هر آگهی روی تمام صفحات آورده می شود، و این بی سابقه است.
در حقیقت اعتقاد بر این است که هر پیام بازرگانی به مدت یکماه ” تا آمدن شماره بعدی ” به دفعات دیده شود.
هزینه هر پیام بازرگانی روی همه صفحات به مدت یکماه ” تا اطلاع ثانوی ” فقط ۵۰ دلار آمریکائی است.
نحوه پرداخت از طریق PAY PAL می باشد

برای اطلاع بیشتر لطفن با ئی میل marketing@gozrgah.com تماس حاصل فرمائید