کتابی از دوست همکارمان  آقای فرهاد عرفانی با فرمت پی دی اف بنام کلستان دریافت کرده ایم که ۱۶۶ صفحه و شامل یکصد و سه قصه یا حکایت کوچک است
حکایاتی خواندنی هستند و در سبک خاص بیانی، تعریف شده اند
این کتاب در کتابخانه گذرگاه موجود است