حاصل مدت‌ها خواهش از دوستان برای مشارکت در تهیه کتاب رنگین کمان

فکر کردیم که پس از سالها از انتشار رنگین کمان یک که می‌توانید آن را در کتابخانه گذرگاه بیاید

شماره ۲ یا در حقیقت جلد دوی آن را منتشر کنیم . به همت بزرگوارانی که لبیک گفتند و بخاطر این خدمت آن‌ها به ادبیات کشورمان عمیقن ممنونشان هستیم بالاخره آن را بصورت پی دی اف که با گذاردن آن در کتابخانه گذرگاه برای همه عزیزان قابل دسترسی باشدمنتشر کردیم
تفاوت عمده آن با اولین رنگین کمان در این است که در این جلد حضور گرم شعر هم رونق افزا شده باست
امیدوارم فرهختگان عاشق ادبیات با توجه بیشتر آن را بخوانند و از نظریات خود که می‌تواند نقد آن نیز باشد ما را آگاه کنید
این رنگین کمان سروده های زیبائی از شعرای قدر را نیز بهمرا دارد و دیگر تفاون آن در این است که عزیزان آثار خود را برای نشر در است دفتر ارسال داشتند ولی در زنگین کمان یک، از داستان های همکارانی که نوشته هایش در رسانه منتشر شده بود بهره گرفته بودیم
ما خواستیم با این کار خود گام دیگری در راه اعتلای ادبیات تحت فشارمان برای آیندگان برداریم و به یاد گار بگذاریم . با این امید که فرهنگ دوستان از اظها نظر دریغ نکنند