https://www.facebook.com/mehdi.marashi

این لینک فیس بوک مهدی مرعشی است
برای شنیدن فصول متعدد این رمان ِ به واقع شنیدنی به فیس بوک ایشان با کلیک بر روی لینک بالا مراجعه کنید.
کتاب ” رسم این زن سکوت است ” در سال ۲۰۱۴ توسط نشر زاگرس مونترال منتشر شده است و بر روی سایت آمازون قرار دارد.
اما باید بگوئیم از این بهتر نمی شود که با مراجعه  به فیس بوک ایشان از طریق لینک بالا فصول مختلف این کتاب را با بیان بسیار شیوا و شنیدنی نویسنده ” مهدی مرعشی ” گوش بدهید.
مهدی مرعشی مبتکر و بنیان گذار برنامه رادیوئی بسیار پر طرفدار: ” اینجا مونترال – عصر ِ یکشنبه ” می باشد و شما با مراجعه به لینک بالا به تعدادی از برنامه های شنیدنی این رادیو نیز دسترسی خواهید داشت