انتشارات : چشمه
سال نشر. : ١٣٨۴
کتاب “گل صحرا یا desert flower ” داستان زندگی ، ” واریس دیری ” است که مدل معروف بین الملی و در عین حال سخنگو ی حقوق زنان در افریقا و سفیر سازمان ملل برای توقف ختنه زنان می باشد ، که علیه سنت دست و پا گیر و بی معنای چهار هزار ساله فرهنگ افریقا مبارزه می کند .
او نام خود را چنین توصیف می کند ” مادرم نام یکی از شاهکارهای طبیعت را روی من گذاشت ، او واریس دیری را بر من نهاد که به معنای گل صحرا یا desert flower است ، این گل در صحرای بی آب و علف در شاخ افریقا میروید ، جایی که کمتر باران می بارد و اگر معجزه شود و در سال یک بار باران ببارد گل صحرا به رنگ زیبای نارنجی متمایل به زرد درخشان در آن جا می روید ، و از این جهت است که رنگ زرد نزد من محبوب است ” .
این کتاب پر جنجال سر آغاز تحولی در نگرش و تفکر تغییر نسبت به رسم سنتی و عقب مانده و جنایت آمیز ختنه دختران است که باعث هشدار های سازمان جهانی دفاع از حقوق زنان و دختران ، به سران مذهبی سومالی شد و آن ها را وادار به عقب نشینی و فتوا در مورد خودداری از ختنه دختران نمود .
واریس دیری که جزو فقیر ترین خانواده های سومالی بود ، در پنج سالگی توسط یکی از زنان بی سواد روستایی ختنه شد ، او که قبل از آن شاهد ختنه خواهرش شده بود و از ترس به دام افتادن و سلاخی شدن خود را دور از دسترس قرار می داد ، سر انجام توسط مادر به دست زن عامی و جنایت پیشه ای که خود قربانی رسم و رسوم سنتش بود ، سپرده شد تا ختنه شود .
واریس دیری در سیزده سالگی هنگامی که پدرش قصد داشت در مقابل پنج شتر او را به ازدواج یک پیر مرد درآورد ، از راه بیابان های سخت سومالی با عبور از خطرات بیشمار و ناهمواری ها فرار کرد و سر انجام با گذر از روزگار فقر و تنگدستی و خفت و حقارتی که در پی رسوم متحجرانه و بربریت بر سرش آمده بود خود را به انگلستان رساند و قدم در دنیایی مدرن گذاشت و با آشنایی با یک عکاس هنر مند ، به زیباترین و مشهور ترین مدل ها ی بین المللی تبدیل شد ،اما همواره اندیشه مبارزه با جنایت هولناک ختنه دختران ، که با بریدن قسمتی از عضو جنسی آن ها دچار بیماری های جسمی و روانی می شدند ، او را رها نمی کرد ، او که خود در عین زیبایی و شهرت و در اختیار داشتن فرصت های عالی و مناسب ، نمی توانست عشقی را تجربه کند و بارها در نهایت نیاز آن را پس زده بود ، اینک با نوشتن سر گذشت خود و بیان تحقیر وتلخی هایی که بر او تحمیل شد ، فریاد سر داد و جهانیان را نسبت به این جنایت و حق کشی ، متوجه کرد ، با وجود این هنوز آمار ها در نقاط دیگر جهان همچون آسیا و افریقا ، گویای انجام ختنه ، و این کابوس هولناک است که سالانه دست کم دوملیون نفر گرفتار تفکر سیاه و پلید و جنایت ختنه دختران می باشد .
واریس دیری در جایی از کتاب می نویسد ” من دعا می کنم هیچ زنی رنجی را که من بردم تجربه نکند و دنیا جای امنی برای زنان باشد “.
کشش وجاذبه کتاب در سطر سطر آن خواننده را به دنبال خود می کشد .
خواندن این کتاب جذاب و شیرین را به دوستان علاقمند توصیه می کنم .