بجاست که یکبار دیگر نگاهی داشته باشیم به انسانی که در دنیای رایانه ای انقلابگر بود و این نیاز زمان ما را با ذهن خلاق خود با گامهائی بلند به جلو برد.
می خواهیم نگاه کوتاه دیگری به زندگی ” استیون پاول جابز ” که متاسفانه فقط ۵۶ سال زندگی کرد و در ۵ اکتبر سال ۲۰۱۰ در جنگ با سرطان مهلک ” پانکراس = لوزالمعده “از پا در آمد، داشته باشیم
استیون جابز در ۲۶ فوریه ۱۹۵۵ متولد شد و از دوران جوانی تا لحظه ی مرگ در راه شکوفائی
دست یابی انسان ها به دنیای تکنولژی رایانه ای تلاش کرد. او در سال ۲۰۰۱ ” آی پاد ” را به مردم معرفی کرد
و در سالهای ۲۰۰۷ ” آی فون ” و ۲۰۱۰ ” آی پد ” را به بازار آورد
او از بنیان گزاران شرکت بسیار معتبر ” آپل ” است. و بانی عرضه لب تاب های پیشرفته و بسیار ظریف و نازک وسبک آپل است.
شرکت گرافیکی ” پیکسار ” را با خرید شرکت لوکاس فیلم تاسیس کرد و اقدام به تهیه فیلم های انیمیشنی فراوان کرد و همین موفقیت سبب شد که این شرکت را، شرکت ” والت دیسنی ” بخرد و اسیتون جابز تیدیل به سهامدار عمده ” والت دیسنی ” شد.
لازم به بیاد آوری است که ” جابز” وقتی فقط ۲۱ سال داشت به کمک دوست ۲۶ ساله اش ” وزنیاک استیو ”
در سال ۱۹۷۶ شرکت ” آپل ” را تاسیس کرد که گامی موفق در پیشرفت صنعت رایان ای است.
جابز انسانی خلاق و هوشمند و بانی پیشرفت های زیادی بود و مرگش خلائی را سبب شده است که به سادگی
جایگزی نخواهد داشت.