عکسی خاطره انگیز برای آن هائی که بخصوص مرتضا کیوان را می شناسند و برای نسل جوانی که که از این مشاهیر خاطره ای ندارند.
بی بی سی فارسی بمناسبت سالگرد تیرباران مرتضا کیوان در شروع مطلب مفصل خود در مورد او چنین می نویسد:
بمناسبت سال مرگ مرتضی کیوان . و یاد او که در ذهن جامعه روشنفکری ایران باقی مانده است. نه تنها شاعران و نویسندگان چپ که همگامان آرمانی او به شمار می روند، بلکه عده‌ای از ناهمگامان و رفقای نیمه راه نیز از او به احترام یاد می کنند.
از راست به چپ:
هوشنگ ابتهاج – سیاوش کسرائی – نیما یوشیج – احمد شاملو و مرتضا کیوان
کیوان