کنترل کامل منابع نفت و گاز ایران به چین واگذار شد

طبق گزارش سایت ایران چنل شعبه دفتر خامنه‌ای بنام “بنیاد پترو نهاد” که تحت سرپرستی مجتبی خامنه ای میباشد کنترل کامل منابع نفت و گاز ایران را به چین واگذار شد. این قرارداد محرمانه در ۲۱ آوریل گذشته در پکن توسط گروه خامنه‌ای و هیأت چینی‌ بّر قرار شد. فرستادگان خامنه ای در این قرارداد عبارت بودند از حسن فیروزآبادی فرمانده نیروهای مسلح، شیخ علی‌ سعیدی نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران، و شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی.

در گذشته هم به کرات از فروش نفت محرمانه به چین توسط سپاه پاسداران با قیمت بسیار نازلی در گزارشات مختلف به مجلس سخن به میان آمده بود