تصمیم داریم،
در فرصت هائی، تاملی بر پاره ای از کتاب های کتابخانه گذرگاه داشته باشیم تا هم بانی توجه مجدد به آن کتاب بشویم و هم برای مخاطبینی که به تازگی با رسانه گذرگاه آشنا شده اند کتابی را توصیه کرده باشیم.
ما همیشه تلاش کرده ایم که در حد امکان در رکاب ادبیات مان باشیم تا شاید کاری انجام شود.
و پیرو همین عقیده است که علاوه بر نشر داستان های کوتاه و سروده های متنوع، پاره ای از کتاب ها را نیز به نقد می کشیم. و این کاری است که در کارنامه رسانه گذرگاه دیده می شود.
و بر پایه همین خواست است که هم نشر گذرگاه را سامان داده ایم تا دوستانی که مایل باشند داستان ها و سروده های شان را بصورت کتاب در آوریم و همه کتابخانه گذرگاه را راه اندازی کرده ایم تا کتاب های دوستان را در اختیار علاقمندان قرار دهیم.
اگر کاری انجام شده است بی تردید مدیون همکاری های یارانی است که دریغ نکرده اند و دست ما را به گرمی فشرده اند. با سپاسی خالصانه از آن ها.
و اعلام می کنیم که ما هرگز از همکاری های شما بی نیاز نبوده ایم و اعتراف می کنیم که همیشه چشم به راه آن ها هستیم.
در گام اول به معرفی کتاب مرده شور اثر نسرین مدنی می پردازیم. امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد.

*** *** ***

کتاب ” مرده شور ”
مجموعه دوازده داستان کوتاه
نوشته:
نسرین مدنی

این کتاب از زمانی که در کتابخانه گذرگاه قرار گرفته است بر پایه آمار، بیش از نزدیک به
بیستهزار مراجعه کننده داشت است، ضمن اینکه بسیاری از داستان های این کتاب بصورت جداگانه در گذرگاه منتشر شده است و در هر نوبت خوانندگان خود را داشته است.

کتاب مرده شور، از کتاب هائی است که می توان گفت با اقبال خوب مردم روبرو بوده است.
بر مجموعه این کتاب نه، ولی پاره ای از داستان هایش از جمله داستان مرده شور که نام کتاب نیز از آن گرفته شده است جداگانه مورد نقد قرار گرفته است و می دانیم که در سایت های دیگر نیز مورد توجه و نقد بوده است.
لازم به یاد آوری است که این داستان بعنوان بهترین داستان شرکت کننده در پنجمین دوره مسابقه داستان کوتاه صادق هدایت در سال ۱۳۸۵ رتبه اول را جائز شده است، و در همان موقع سایت های زیادی در مورد آن نوشته اند که هنوز در آرشیو سایت بی بی سی موجود است.
به هنگام کتاب شدن این مجموعه و بصورت پی دی اف در کتابخانه گذرگاه قرار گرفتن، ئی میل های محبت آمیز شما را به دنبال داشت که بهترین پاداش بود و ما را بر سر شوق آورد. و دیدیم که در سایت های دیگر نیز قرار گرفت.
درپیشگفتارکتاب چنین آمده است:

مرده شور، کتابی است با تنوع داستان، تنوع در فرم، در سوژه، و در نحوه نگارش.
و می رساند که با نویسنده ای آشنا می شویم که نثرش پر کشش، روان، و بیانش صادقانه
و اصیل است.
رئالیزم تلخ جاری در آن ها، متوجهمان می کند که:
زندگی این گونه هم هست.
داستان های این کتاب، سر راست، قابل فهم و بدون پیچ و تاب های گیج کننده است،
آنچه که نوشته بسیاری از نویسندگانمان را از همراهی با خوانندگان واداشته است.
نسرین مدنی،
با خلق داستان های: مرده شور، گورزا، معبر، و… در تک تک داستان ها، قدرت خود
را به خوبی می نمایاند، و زیبائی نثر را در پاره ای از آن ها به مرز موسیقی می کشاند.
او به شهادت داوران مسابقات ادبی، نویسنده ای است، با داستان های برگزیده و قابل تأمل.
داستان مرده شور او که نام کتاب نیز از آن گرفته شده است، یکی از همین داستان های
شاخص است.
این داستان درآستانه شاهکار ایستاده است.

برای خواندن یا کپی گرفتن ازکتاب به کتابخانه گذرگاه مراجعه کنید