این کتاب که بتدریج و طی هیجده جلد توسط جمعی از نویسندگان و خاورشناسان در آمریکا در حال انتشار است توسط مجد الدین کیوانی در ایران ترجمه و ویر استاری می شود.

می توان پیش بینی کرد که حکومت ضد ایرانی و تشکیلات بر آمده از بطن آن یعنی وزارت ارشاد اجاز نشر سالم به آن ندهد.
حکومتی که عناد گونه اعتقاد دارد که ما هرچه داریم پس از حمله اعراب نصیبمان شده است در حالیکه ما هرچه داشته ایم پس از این هجوم بربر گونه از دست داده ایم.

مگر ندیده اید که دلقکی را واداشته اند تا منکر هخامنشیان و پادشاهی بنام کوروش بشود. حالا انتظار باید داشت که به تاریخ ادبیات ایران پیش از این حمله، اجازه نشر بدهند؟
گو اینکه ما هنوز از محتوای آن بی اطلاعیم و در تلاشیم تا از متن انگلیسی آن دریابیم که چگونه آگاهی و داشته هائی را می نمایاند، ولی نام این کتاب کافی است که دشمنان خونی هویت ایرانی را به چنگ زدن وادارد

نام کتاب به انگلیسی
The Literature of Pre-Islamic Iran

ادیتورها:
رونالد ئی امریک – ماریا ماکوچ – احسان یارشاطر