صادر کنندگان بنزین به دومین تولید کننده نفت اوپک را
ملاحظه کنید

ایسنا: واردات بنزین ایران از پنج کشور
امارات متحده عربی، ترکمنستان، سنگاپور، عمان و مالزی……….
متوقف شد.