دبیر جایزه «روزی روزگاری» در زمان برگزاری، تعطیلی نهادهای حمایت‌کننده، پایین آمدن کیفیت آثار منتشرشده، دخالت نهادهای امنیتی و افسردگی ناشی از وضعیت آشفته انتشار کتاب را از علت‌های کوتاه بودن عمر جایزه‌های ادبی خصوصی برشمرد.
***
طباطبایی سپس به تأثیر وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی در جلوگیری از فعالیت جوایز ادبی اشاره کرد و گفت: واقعیت دیگری که در سال‌های گذشته در کشور ما وجود داشت، اعمال فشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای امنیتی بر جوایز ادبی خصوصی بود. از جمله این جوایز می‌توان به جایزه «روزی روزگاری» و جایزه « منتقدان و نویسندگان مطبوعات» اشاره کرد که عملا و به صورت رسمی از فعالیت این جوایز جلوگیری کردند