دلتنگی برای تو
یعنی آخرین چراغ بر تیر آخرین کوچه در آخرین شهر
ناظم حکمت بنیان گذار شعر نو ، در ترکیه به دنیا آمد ، در خانواده ای از رجال و فرهیختگان . در نوجوانی شعر سرود و به اشعار مولانا علاقه ی بسیار داشت اما قالب محدود اوزان کهنه را نمی پسندید . پس از سفر به روسیه و آشنایی با هنرمندان انقلابی آن سرزمین ، به مقاله نویسی و انتشار اشعار روی آورد ، اشعاری در قالب نو .
به اتهام همکاری با نشریات چپ گرا ، زندانی شد اما به روسیه فرار کرد و بعد از چند مورد تعقیب و گریز در دادگاه به گناه واهی ِ براندازی ِ حکومت و شرکت در کودتای افسران به سی سال زندان محکوم شد .با سپری کردن دوازده سال در زندان ، کمیته های مختلفی با شرکت ِ چهره های شاخصی چون سارتر ، نرودا ، آراگون و … خواستار آزادی او از زندان شدند که این اعتراضات نتیجه بخش بود اما آزادی او با آزار و سوء قصدهای بسیار مواجه شد و او را ناگزیر کرد شبانه از کشور خارج شود و باقی عمر خود را در مسکو به سر برد .
خاطره ای از زبان ناظم :
« …شعری درباره ی گربه ی خواهرم سرودم. به یحیی کمال نشانش دادم . خواست گربه را هم ببیند. پس از دیدنش گفت: تو که توانسته ای در وجود این گربه ی بدترکیب و مردنی چنین زیبائی هایی را ببینی حتما شاعر خواهی شد. »
اشعاری از او :
تو آزادگی ام ، اسارتم ،
تو چون برهنه شب تابستان
تن پر التهابم
تو میهن من
تو چون موجی سبز بر چشمانی درشت
تو بزرگ ، زیبا ، پیروز
تو چون تلاطم حسرتی
در وجودم

******
گاه تو را ، نان را و آزادی را گم کردم
اما ایمانم را از کف ندادم
ایمانم به روزهائی که
از میان تاریکی ها ، ضجه ها و گرسنگی ها
حلقه بر در ِ مان خواهد کوبید
با دستانی همه از آفتاب

******
تو سرمستی منی
نه هشیارم
نه هشیار می توانم باشم
نه هشیاری می خواهم

******
تو را دوست دارم
چون نان و نمک
چون لبان گُر گرفته از تب
که نیمشبان در التهاب قطره ای آب
بر شیر ِ آبی بچسبد .
تو را دوست دارم
چون لحظه ی شوق ، شبهه ، انتظار و نگرانی
در گشودن بسته ی بزرگی
که نمی دانی در آن چیست .
تو را دوست دارم
چون سفر نخستین با هواپیما
بر فراز اقیانوس
چون غوغای درونم
لرزش دل و دستم
در آستانه ی دیداری در استانبول
تو را دوست دارم چون گفتن ِ « شکر خدا زنده ام
دنیا را گشتم بدون تو
تو را دوست دارم چون نان و نمک

———————————

برای مطالعه ی بیشتر به دو مجموعه اشعار ناظم حکمت با ترجمه ی احمد پوری چاپ نشر چشمه مراجعه شود .