نامه های آمده در این کتاب می تواند یکی از بهترین سری نامه هائی باشد که در دنیای ادبیات ما تاکنون منتشر شده است.
این نامه ها هم از لحاظ فرم، هم از لحاظ محتوا، هم به سبب شیوائی و گیرائی نثر و از همه مهمتر بخاطر صداقتی که در آنها موج می زند، تاثیری جانانه دارند.
ما خوشحالیم که مجموعه آنها را بصورت کتابی با فرمت پی دی اف در کتابخانه گذرگاه قرار داده ایم. و در دسترس شما می باشد
از دریافت نظر های شما سپاسگزار خواهیم شد. شورای نویسندگان