سر دبیر و شورای نویسندگان محترم گذرگاه،  با پوزش از مزاحمت، می خواهم بگویم:
یکی از کار های پر بار و مفید شما که خدمتی است به ارتقا ادبیات ما، تاسیس کتابخانه اینترنتی بر روی سایتتان است. کتابخانه فعالی نیز هست، چون در هر شماره حد اقل یک کتاب جدید  اضافه می شود.

جالب این که به راحتی می شود از هر کتابی که در کتابخانه قرار داده شده  پرینت گرفت و بصورت کتاب چاپی در آور، و یا حتا چند صفحه چند صفحه کپی کرد (  خورند یک نوبت مطالعه ) و …باید بگویم دستتان درد نکند.
در بیشتر مواقع کتابهائی که در جای دیگری نمی توان یافت در کتابخانه گذرگاه موجود است و این یعنی یک خدمت فرهنگی ناب.
من با هر آشنا و دوستی که صحبت می کنم این کار شما را تائید و تمجید می کنند. نه تنها شما، بلکه همه سایت های دیگری را هم که چنین اقدامی کرده اند و انواع کتابها را در دسترس مشتاقان قرار داده اند.
برایتان توفیق بیشتر آرزو دارم.
با احترام
مهران ثقفی