این مصاحبه در مورد کتاب ” زوال کلنل ” این نویسنده بزرگ است ، که بقول آقای جمشید برزگر فارسی حرف نمی زند و چرائی این فارسی حرف نزدن
در این رابطه نوشته ای از ناصر زراعتی دیگر نویسنده و فیلمساز ایرانی در همین شماره گذرگاه آورده است نوشته ای که قبلن در سایت اخبار روز منتشر شده است