سایت آفتاب
سردار سرلشکر سیدحسن فیروز‌آبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

بسیج می‌تواند زمینه ظهور را با آماده سازی مردم مهیا کند.”