مردم ما را چه می شود؟
دوهزار نفر می روند ونظاره گر جان دادن انسان می شوند!!!

*****
بد نیست در همین رابطه داستانی از نویسنده توانا
علی قانع
را با نام
پایان مراسم
دراین شماره بخوانید
———
اعدام سه مرد در ملاء عام
به گزارش فارس نیوز اعدام این سه متهم در حضور بیش از دو هزار نفر از مردم شهرستان ازنا و مسئولان استان لرستان اجرا شده‌است