نامه بالا بلندی است از قاسم علیمرادی در مورد سانسور و وجود زائد وزارت ارشاد که به مردم ما تحمیل شده است.
ما  با پوزش جان کلام ایشان را در اینجا   آورده ایم.
چون به دفعات خودمان در مورد این وزارت خانه و کاردی که بر گردن ادبیات ما دارد نوشته ایم. اما مگر فقط ارشاد است که تحمیل شده است؟ کل نظام تحمیلی است.
او به نقل از یک مصاحبه می نویسد

“…..سیروس نوذری همچنین از انتظار بیش از یک‌ساله برای دریافت مجوز کتاب «هایکونویسی» خبر داد. و گفت:‌
این کتاب درباره‌ی هایکوی فارسی است ….

این شاعر و پژوهشگر عنوان کرد: این کتاب بیش از یک سال است که از سوی انتشارات نگاه برای دریافت مجوز ارائه شده است.
گفته‌اند باید قسمت‌هایی از آن حذف شود. ما هم آن قسمت‌ها را حذف کرده‌ایم؛ اما هنوز جوابی نیامده است.

ایشان حطاب به آقای سیروس نوذری می گوید:

شما که هم شاعرید و هم پژوهش گر و بنظر می رسد که برای خودتان وزنه ای هستید، چگونه راحت و حتا با شهامت می گوئید به ما گفتند فسمت هائی از کتابتان باید حذف شودما هم آن قسمت را حذف کردیم
می بینید که با حذف قسمتی از کتابتان  یعنی”  اظهار عجز پیش ستمگر ” هنوز مجوری برای شما صادر نکرده اند
یعنی ” اشک کباب باعث طغیان آتش است

شما فکر می کنید که :
شاید بهتر است من کتاب آشپزی بنویسم که فروش می‌رود، شاید اگر بلد بودم، می‌نوشتم.
همان بهتر که بلد نیستید، چون آن هم اجازه نشر نمی گرفت …اگر فقط در مورد انواع آش های نذری باشد و یا در مورد  تزئین خرما برای فاتحه ،شاید ولی برای ” مرصع پلو ” و “ کتلت های با دسته و بی دسته ” و ” شاتوبریان ” و ” بیف استراگانوف ”  حتمن ” مورد ” پیدا می کرد
استاد خانه سخت از پای بست ویران است. ” می بخشید از کار برد این جمله ”
بر در ارباب بی مروت دنیا به دریوزگی نروید…بر بال ایتنر نت سوار شوید.