می دانید جشنواره تیرگان که در شهر تو رونتو کانادا برگذار می شود جشنواره ای است گسترده ، پرمراجعه کننده و پر هزینه که بسیاری کامل و دقیق از کم و کیف آن اطلاع ندارند.
دکنر محمود صفریان سر دبیر رسانه پر مخاطب گذرگاه که سابقه ای طولانی در اینگونه مسائل دارد، مصاحبه ای را با آقای مهرداد آرین نژاد دبیر اجرائی این فستیوال ترتیب داده است تا روشنی بیشتری بر واقعیت وجودی این جشنواره به تاباند.
پذیرش آقای آرین نژاد برای این مهم جای تشکر پیشاپیش دارد.ولی متاسفانه بخاطر مسافرت ایشان تا قبل از انتشار گذرگاه که دهسال است اول هرماه و بی تاخیر منتشر شده است وصال نداد.
به مجرد باز گشت ایشان و پاسخ دادن به پرسش ها بلا فاصله آن را هم در گذرگاه خواهیم آورد هر موقع که باشد، و هم مراتب را وسیله ئی میل اطلاع رسانی خواهیم کرد.
خوشحال می شویم که پوزش ما را برای این تاخیر پذیرا شوید. روابط عمومی گذرگاه نسرین کاردان