آلمانی که با غنا با نتیجه ۲ – ۲ مساوی می کند چگونه می شود که تیم برزیل را با نتیجه ای باور نکردنی مغلوب می کند؟
آیا این واقعه حکایت از شرط بندی های بسیار کلان مافیائی پشت پرده ندارد؟
گویا ” ناب ” هیچ چیز ، دیگر پیدا نمی شود. وای بحال ما که در این مرداب عفن باید زندگی کنیم و درنهایت فقط ناظرباشیم.