یک هوشدار جدی
مواظب باشید
از منابع موثق در داخل ایران خبر میرسد رژیم زخم خورده جمهوری اسلامی بتازگی گروه بزرگی از کاربران تازه کار و ناشی را برای جاسوسی و خبرگیری های سیستماتیک استخدام کرده است. وظیفه این گروه تماس با مدیران سایتها، وبلاگ نویسان و کاربران اینترنتی است. این گروه که جوانان تازه کار هستند و تجربه چندانی ندارند، تلاش میکنند با افراد مورد نظر ارتباط و دوستی برقرار کنند و اطلاعات شخصی آنها و دوستانشان را بدست بیاورند. از آنجا که این گروه کم سن وسال و با جهان آزاد هم ارتباطی نداشته اند با اندکی هوشیاری دستشان رو میشود. در نمونه های زیادی که به ما گزارش شده، این افراد بیشتر با اسمهای دروغین دخترانه و آدرسهای غلط انداز ایرانی یا جنبشی عکس و فیلم هایی دروغین خود را برای افراد مورد نظر میفرستند. پس از جلب فرد مورد نظر و برقرار کردن تماسهای اولیه از شما کشور و شهر محل زندگی، سن و سال، جنسیت، مجرد یا متاهل بودن، شغل، نام و نام خانوادگی تان را جویا میشوند و با عنوان کردن اینکه برای شما عکس فرستاده اند، از شما درخواست عکس میکنند. اگر در فیس بوک عضویت دارید، آنها تلاش میکنند خود را در لیست شما بگذارند تا به عکسهای شما و دوستانتان و تمامی وضعیت شما اشراف داشته باشند. بدیهی است عکسهایی که بکار میبرند چهره پلید خودشان نیست و معمولا از عکس دختران زیبا و جوان و همانطور که قبلا گفتیم از نامهای غلط انداز ایرانی و جنبشی استفاده میکنند تا مقبول همگان شوند. در صورت عدم هوشیاری این مزدوران تا آنجا که بتوانند پیش میروند و از شما و دوستان شما و اطرافیان و هر آنچه که بتوانند می پرسند و اطلاعات جمع میکنند. درصورتی که به آنها پاسخ منفی بدهید باز هم از رو نرفته و با ترفندهای تازه ای به پیش می آیند و در آخر پس از اینکه از شما نا امید شدند و یا نیازی به شما ندارند تلاش میکنند با فرستادن نرم افزارهای آلوده و جاسوسی که به اسم عکس یا فیلم برای شما خواهند فرستاد کنترل کامپیوتر شما را بدست بگیرند. توجه داشته باشید که امروزه با توجه به پیشرفت دانش و تکنولوژی های کامپیوتری به خطر افتادن امنیت شما به معنای به خطر افتادن امنیت خانواده و دوستان شما هم می باشد. به تمامی کاربران اینترنتی هشدار میدهیم بیش از پیش مراقب ارتباطات اینترنتی خود باشند و به هر کسی به سادگی اعتماد نکنند.