چه سبز بود این پارک وچه سر زنده بودند درخت ها

ماه مهر و این همه بی مهری ؟

گذرگاه شماره ١۵۵ در اولین ماه خزان

می رویم که کم کم وارد چهاردهمین سال انتشار گذرگاه بشویم

شماره ١۵۵گذرگاه، حاصل همت این یاران است

=============================

بیژن نجدی – الیسا تنگسیر- فریدون مشیری – مهران رفیعی – سیمین بهبهانی – رضا کرمی – جمشید برزگر – ویدا فرهودی –

ابراهیم فلاحی – محمود صفریان
برای تهیه کتاب های محمود صفریان این لینک را کلیک کنید: http://ow.ly/tSLFb

احمد قند هاری – آرزو پارسائی – مجید قنبری – شهره احدیت – سحر آرماده – جعفر فاخته ای – آتور شنیسلر- محمد علی صفریان- صفدر تقی زاده – ندا ایرانی – دکتر بیژن باران – ابولفضل سپاسی – پیمانه روشن زاده – مهران زنگنه – مهتاب خرمشاهی – کلیم کاشانی – مانا آقائی –

********************************************************************