می رود که خرما بشود


گذرگاه خردادماه – ماه سوم بهار، ماه فراوانی میوه


شماره ١۵١ سال ١٣٩٣

در سیزدهمین سال انتشار


شماره
١۵١ گذرگاه، حاصل همت این یاران است

********************************************

پژمان نظرزاد- سحر – رضا علامه زاده – محمود صفریان – سیمین دانشور- کاوه صالحی – پریچهر – مینا اسدی –

مارشا مهران-عمو مهرداد- نظام الدین مقدسی – بابک اباذری- حمید مصدق – عیدی نعمتی -امیر هوشنگ برزگر -علی میرعطائی- فریدون مشیری -خسرو باقر پور – مانا آقائی – فیس بوک سپیده دم – کمال دماوندی – مهدی مرعشی – عیاس مؤذن – لیلا علمی-