مشخصات یک داستان خوب و مورد قبول از دیدگاه
اردشیر زینال، منتقد نام آشنا،
بر گرفته از یکی از نقد هایش:
…داستانی که موضوعی مشخص داشته باشد. روان و گیرا نوشته شده باشد. خالی از ظرافت های دلنشین نباشد. از آهنگی که آغازکرده است، خارج نگردد، و با صلابت ادامه بیابد و درپایان خواننده نیاز داشته باشد که زمانی را در سکوت بگذراند، و به آن بیاندیشد….داستانی کامل، پذیرا، و مقبول است “
مشخصات یک شعر خوب و مورد قبول از دیدگاه
آریو ساسانی، منتقدی با نقد های فراوان
بر گرفته از یک نوشته او:
…وقتی بتوانی شعری را بی تقلا و جان کندن بخوانی، و بفهمی، و از آن لذت ببری، آن شعر می تواند سروده ای زیبا و موفق باشد.
وقتی شعر از زور پست مدرنی! به چیستان و معما و ” پازل ” تبدیل شود و بایستی نه برای فهم آن که برای خواندنش، سوادی از نوع! دیگر داشته باشی، حتا اگر همه تماشاگران استادیم صد هزار نفری! هم برایش هورا بکشند، شعر نیست. هذیانی است از دهان و ذهن سراینده و نام برازنده آن، ابتذال است…”