برای تهیه این  دو کتاب

۱- روز های آفتابی ….. مجموعه داستان

۲ – روزی که گلابتون رفت…..محموعه داستان

می توانید به :

www.amazon.com

مراجعه کنید و در search

بنویسید

mahmood safarian

هردو کتاب روبرویتان قرار خواهد گرفت

می توانید سفارش بدهید

یا با ئی میل

mahmood@gozargah.com

تماس یگیرید

یا

با کتابفروشی سرای بامداد
به آدرس
خیابان یانگ پلازای قبل از خیابان الگن میلز
تلفن: ۵۹۴۷ ۷۸۰  ۹۰۵
ویا با نشر زاگرس وسیله ئی میل
zagros.editions@gmail.com

تماس حاصل فرمائید