از شما دعوت می کنیم
داستانهای خود را در رسانه گذرگاه منتشر کنید
تا تعدا د بیشتری آن را بخوانند.
adabeparsi@gozargah.com
bamehr@gozargah.com
gozargah@gozargah.com

———————————————————

در راستای همراهی با ادبیات داستانی
از شماره ۹۰ تا همین شماره ” شماره ۱۰۷ ”
داستان های زیر درگذرگاه آورده شده است.
این تعداد داستان به اضافه بسی بیشتر از این
تعداد، شعر و نقد هائی چند، در فقط ۱۷ شماره
از ۱۰۷ شماره گذرگاه، نشانگر تلاشی است
که بی یاری شما همکاران بزرگوار مقدور نبود.
دست تک تک شما را صمیمانه می فشارم و
سپاسم را با خلوص، همراه با زیبا ترین گلهای
دنیا به پیشگاهتان پیشکش می کنم.
——————————————–
۱- سی سال حسرت..…. م. ب
۲ – عروسی….علی اصغر راشدان
۳ – از کابوس ها………مینا اسدی
۴ – پدر………………مجید قنبری
۵ – مگه شوخی یه….امیر آچاچی
۶ -بیست خزان پیش از آن پائیز…مهران رفیعی
۷ – قهوه ای که خورده نشد….صحرائی
۸ – زمستان جوانی….نسرین مدنی
۹ – و چنین آغاز شد…..عباس صحرائی
۱۰ – گل سرخ مروارید…..علی اصغر راشدان
۱۱ – از این پهلو به آن پهلو….مجید قنبری
۱۲ – پایان مراسم……علی قانع
۱۳ – با اوزون اسماعیل….فریبرز شیرزادی
۱۴ – فریاد….نسرین مدنی
۱۵ – رویای باز گشت….مجید قنبری
۱۶ – استاد عشق….فرهاد عرفانی…مزدک
۱۷ – روز های آفتابی…..عباس صحرائی
۱۸ – فریم به فریم….مجید قنبری
۱۹ – نقاره آفتاب زرد….محمود کویر
۲۰ – نبرد پارسه…..فرهاد عرفانی – مزدک
۲۱ – آگهی استخدام….عباس صحرائی
۲۲ – آبجی خانم…..صادق هدایت
۲۳ – غیر نظامی…..عباس صحرائی
۲۴ – آنطرف قفس ….علم ناز حسن زاده
۲۵ – رویا…..مجید قنبری
۲۶ – نیشابور همچنان خاموش است….فرهاد عرفانی
۲۷ – شهادت یک شمع….نسرین مدنی
۲۷ – کفشدوزک ها…..مجید قنبری
۲۸ – آقا شما چیزای دیگه هم دارین…مهران رفیعی
۲۹ – شاید یکبار دیگر….محمود صفریان
۳۰ – کسی از میان عطر نعناع ها….نسرین مدنی
۳۱ – شکاربان….محمود راجی
۳۲ – چند پر پونه….مرضیه ستوده
۳۳ – برهوت….عباس صحرائی
۳۴ – مرده شور ….نسرین مدنی
۳۵ – ملاقات….شهره احدیت
۳۶ – یک لحظه قتل….محمد باقر صمیمی
۳۷ – روستای درکه….کامیار کریمی
۳۸ – اعتیاد …..عباس صحرائی
۳۹ – دریاچه تار….امیر هوشنگ برزگر
۴۰ – مرد خوشبخت – گرگ و پیر زن ….تولستوی
۴۱ – آموزش….عباس صحرائی
۴۲ – مهتاب…..مجید قنبری
۴۲ – زنی که مثل تو نیست….نسرین مدنی
۴۴ – نم نم باران….عباس صحرائی
۴۵ – صبر کن آن افسر پلیس باهات کار داره….مهران رفیعی
۴۶ – اسرار سکوت….الهه مشتاق
۴۷ – یک عاشقانه سحرگاهی…..سعید طباطبائی
۴۸ – شب های بیست ویک…..فروغ کشاورز
۴۹ – شب رازی دارد عریان….کامیار کریمی
۵۰ – اول بنا نبود…..عباس صحرائی
۵۱ – آن کبوتر غمگین…..نسرین مدنی
۵۲ – آقا ببخشید ململ همان مخمله….مهران رفیعی
۵۳ – دریچه سیمانی…..ندا زندیه
۵۴ – طلسم….شهره احدیت
۵۵ – خرچنگ…..غلیرضا عطاران – آرام
۵۶ – خاله پوران ….عباس صحرائی
۵۷ – اوهام سرخ یک شقایق…..نسرین مدنی
۵۸- خوشه چین ها…. صادق عسگری
۵۹ – خانه تسخیر شده….عباس صحرائی
۶۰ – هیبت……فرهاد عرفانی
۶۱ – شب گوزن ها…. عباس صحرائی
۶۲ – آخرین دیدار….مهران رفیعی
۶۳ – احضار….عباس صحرائی
۶۴ – بچه زول…..نسرین مدنی
۶۵ – کاپیتان برزو…..مهران رفیعی
۶۶ – نازنین….عباس صحرائی