…ما نیز قبول داریم که مطالب اینترنتی بایستی کوتاه و مفید باشد و خورند حوصله و وقت مراجعین تنظیم شود. اما، متاسفانه این ایجاز و کوتاهی را نمی
توان در مورد همه نوشته ها اجرا کرد. بهمین خاطر چید مان مطالب در گذرگاه در سه اندازه صورت می گیرد.
** مطالب کوتاه و نیمه کوتاه، که با خواست پاره ای از مخاطبین همخوانی دارد. مثل سروده ها، تکه های طنز – داستانک ها، پاره ای از خبرها،….و
دیدن عکس ها.
** نوشته هائی با اندازه های معمولی که می توان آن ها را در کمتر از ده دقیقه بر روی کمپیوتر خواند یا از آن ها Print گرفت و در موقعیت و فرصتی دیگر سراغشان رفت. مثل داستان های کوتاه، نقد ها، مطالب برگزیده از سایر سایت ها و….داشتن Printer ” چاپگر” برای تسهل کار توصیه می شود.
** مطالب معمولن ( و نه همیشه ) بلند تر. چون: تحلیل ها، مقالات علمی و تحقیقی، پاره ای از داستان ها و نقد هائی که به ناچاز از متعارف بیشتر هستند.
بهتر است بتوان از آن ها کپی گرفت و در زمانی دیگر به آن ها مراجعه کرد.
البته این چهار چوب روش ماست. واضح است که گاه از آن عدول می شود، ولی کوشش ما بر جلوگیری از این لغزش هاست.
همانطور که ملاحظه کرده اید، مدتی است تعداد مطالب کوتاه که در یک نشست کمپیوتری! بتوان خواند در گذرگاه بیشتر شده است. هدف نهائی ما رضایت
شما و بودن با شما ست. امید واریم کماکان از راهنمائی ما دریغ نکنید. با سپاس از توجهتان.