گذرگاه از بدو تولد درسال ۱۳۸۰ شمسی، سه مرحله تنظیم و تغییر شکل ظاهری داشته است.

۱ – از شماره یک تا شماره ۵۶ ، که بخاطر نبود حروف و سیستم ” یونی کد – چون بعدن آمد “،
با حروف ” پارس نگار ” که حروفی زیبا و چشم نواز هم دارد نوشته می شد. ولی برای خواندن آن باید این حروف را دانلود یا نصب می کردی، که برای خوانندگان راحت نبود.
در نتیجه از شماره ۱ تا ۵۶ در آرشیو وجود ندارد و آرشیو از شماره ۵۷ شروع می شود، با این توضیح ضروری که اگر در آرشیو بود باز برای مراجعه به آن ها نصب یا دانلود لازم بود و اینکه همه مطالب دندانگیر این شماره ها بتدریج در شماره های از ۵۷ به بعد آورده شده است.

۲ – دوره کار برد حروف ” یونی کد ” در فورمت ” فرونت پیج – Front Page ” که دیگر نیاز به نصب یا دانلود ندارد و از شماره ۵۷ تا شماره ۱۰۰ را شامل می شود و پاره ای از مطالب دوران کار برد ” پارس نگار ” را نیز در خود دارند. همه شماره ها به تفکیک، و بهره وری راحت، بر روی آرشیو هستند.

۳ – با تغییر اساسی، از فروردین امسال، با شماره ۱۰۱ و با فرمت ” وورد پرس ” منتشر می شود و تمامن بر روی آرشیو موجود است.
و حالا آرشیو تا شماره ۱۰۵ را به شما عرضه می کند.
با امید به تداوم و با شما بودن