همانطور که توجه دارید، تمامی شماره های قبلی گذرگاه ” از شماره ۵۷ که آغاز کار برد  حروف یونی کد است تا شماره ۱۰۰ که با فرم جدید منتشر شده است ” در بخش ” آرشیو ” جای دارند که با یک کلیک بر روی ” آرشیو ” در بالای صفحه نخست قابل دسترسی است.
از شماره ۱۰۱ در پائین ستون مندرجات هر شماره آمده است. که آن ها نیز فقط با یک کلیک قابل رویت هستند.
در نتیجه همیشه تمامی مطالب ” گذرگاه ” اعم از داستان ها، سروده ها، نقد ها، و سایر مطالب در اختیار شماست.
از همراهی و همکاری های شما سپاسگزاریم.