جاده های ایران در تلاش برای عقب نماندن از جو حاکم بی وقفه قتل عام می کنند

( غلام‌رضا بروسان، سال ۱۳۵۲ در مشهد به دنیا آمد و از ۱۸‌سالگی به شعر نوشتن رو آورد. تا کنون از این شاعر مجموعه‌های شعر
« احتمال پرنده را گیج می‌کند» و
« یک بسته سیگار در تبعید»
منتشر شده است، که دومین مجموعه‌ی شعرش عنوان برگزیده‌ی جایزه‌ی شعر خبرنگاران را در نخستین دوره برایش به ارمغان آورد. همچنین مجموعه‌ی شعر
« مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده است»
برگزیده‌ی دومین دوره‌ی شعر نیما معرفی شد. او همچنین گزیده‌ای از شعر مشهد را به نام
« به سوی رودخانه‌ی استوک» و
«عصاره‌ی سوما»،
گزیده‌ای از ریگ‌ ودا (قدیمی‌ترین کتاب مقدس موجود هندوها)،
«مرا ببخش خیابان بلندم»
گزیده‌ی شعر شمس لنگرودی، را منتشر کرده است و کتاب‌های گزیده‌ی شعر آزاد جهان، ایران و خراسان و همچنین یک مجموعه‌ی مرثیه را در قالب آزاد برای پدر شهیدش در دست انتشار داشت.

الهام اسلامی نیز متولد سال ۱۳۶۲ بود. از او مجموعه‌ی شعر
دنیا از ما چشم برنمی‌دارد»
منتشر شده است که به‌عنوان نامزد دومین دوره‌ی جایزه‌ی شعر زنان خورشید معرفی شده بود. او همچنین نامزد سومین دوره‌ی جایزه‌ی کتاب سال شعر جوان شده بود. )
یادشان گرامی و ماندگار