متاسفانه زود رفت. ۵۹ ساله بود که ما را تنها گذاشت.
او مترجمی بود که اصالت و امانت را در عروق ترجمه جاری کرد و بدعت گذار بود. او سهمی چشمگیر در معرفی بسیاری از نویسندگان مطرح جهان همراه با نمونه ای از کارشان داشت، و خوانندگان را با سبک نگارش آنها آشنا کرد و بدون شک راه گشای مترجمینی شد که اینک ستون های این کار ادبیاتی هستند.
کتاب ” مرگ در جنگل ” که نام داستانی از ” شرود اندرسن Sherwood Anderson ” یکی از نویسنده نامدار آمریکائی است، از ۲۶ نویسنده ۲۶ داستان را در خود دارد همراه با بیوگرافی کوتاهی از هر کدام.
در پیشگفتار این کتاب در مورد هدف از ترجمه و گرد آوری این نمونه ها چنین توضیح می دهد:
” هر یک از این داستانها، تا حدود زیادی نمایانگر سبک و سیاق ویژه ی هر نویسنده است. و از آنجا که بیشتر آنها از میان مجموعه های منتخب داستانهای کوتاه به زبان بیگانه انتخاب و ترجمه شده اند نمونه های تقریبن کاملی از شکلهای گوناگون داستان کوتاه در دو قرن اخیر است.
همچنین می توان امیدوار بود که مطالعه ی این داستان ها به علت داشتن درونمایه ای انسانی و اجتماعی، و نیز به علت ساختار فنی و ارزش و اعتبار تجربی و ارائه ی سبکهای متنوع و امکانهای گوناگون این قالب ادبی، بتواند برای نویسندگان نوپای و با استعداد امروز سودمند واقع شود. ”
این لیست ۲۶ نفره نویسندگان با ادگار آلن پو، ایوان تورگنیف، و گی دو موپاسان شروع و به نورمن میلر، گابریل گارسیا مارکز و دانلد بارتلمی ختم می شود.

یادش گرامی و خاطره اش ماندگار محمود