خانم علم ناز حسن زاده، نویسده، شاعر و مترجم قرار است با گذرگاه همکاری داشته باشد. با سپاس از مهرشان، به ایشان خوش آمد می گوئیم و دو کار ایشان را به نامهای
۱- داستان ِ آنطرف قفس
۲ – سروده ِ اینجا آخر خط است
در این شماره منتشر کرده ایم
آشنائی اولیه با او را بهتر است از زبان خودشان بشنوید

به نام نامی عشق
متولد شهرستان سلماس و ساکن دانمارک هستم. این چله زمستان هم که بگذرد, چهل وپنج بهار را تجربه خواهم کرد.
علاقه ام به ادبیات، راهم را در دوره دبیرستان کج کرد. تا جائی که سال چهارم جایزه مقاله نویسی را بردم. در دانشگاه فردوسی روانشناسی خوانده ام. در دانمارک فوق لیسانس علوم تربیتی را گذرانده ام.
رمان راز قبرستان، از نشر پرواز قلم، سلماس، کار اولم بود. انتشار دو رمان عروسی سفارشی و وقتی که عشق می میرد، از نشر دانیال خبر خوشی بود. مجوز چاپ دوم عروسی سفارشی لغو شد و شکایتم به جایی نرسید. بعلت صدمات زیادی که رمان دوم در دو بار حذف از سوی ارشاد خورد, از فرط جراحات وارده به چارچوب رمان, زیر چاپ دوم رفتنش منتفی شد. البته در حال بازنویسی اش هستم.
ترجمه و تدوین کتابی به نام آشپزی امگا از زبان دانمارکی را با کمک نشر هانی در همدان چاپ کردم که بیشتر مورد استقبال دانشجویان امور تغذیه قرار گرفت.
ترجمه زبان زرافه و کاربردش در علوم تربیتی و روانشناسی را تمام کرده ام و دنبال ناشر می گردم.
سال قبل دو رمان ستاره بخت و خوشه های آرزو با من بمان، از من توسط نشر البرز منتشر شدند. رمان عشق یعنی هوای تازه، برای اخذ مجوز روی میز ارشاد دارد خاک می خورد.   با همکاری نویسنده محترمی در ایران، بزودی برای چاپ رمانی به اسم پدر اقدام خواهیم کرد.

مدتی را نیزبطور افتخاری با مجله پیرامون همراهی داشتم. دو داستانکم جزو صد داستان مسابقه لحظه اعلام شد و مورد تقدیر قرار گرفت.
داستانکی در جشنواره کاشان مورد تقدیر قرار گرفت و داستانی نامزد جایزه ادبی طهران شد ولی جایزه نگرفت. داستان بیوه خانوم جزو داستان هایی اعلام شد که در کتاب راهنمای داستان نویسی ایران از جشنواره جایزه ادبی ایران در مشهد به چاپ می رسید.

elm4300@hotmail.com