….که بنیاد مافیا و مافیا بازی را گذاشت، و بشریت را به طاعون زور و باجگیری و کشتار های بی رحمانه مبتلا کرد. و راه نامشروع ثروت اندوزی را گشود. که حالا در گوشه و کنار دنیا مردم در چنگال بیرحمانه آن دست و پا می زنند. و عمیقن به دستگاهای دولتی نیز سرایت کرده است.
مافیای مواد مخدر، مافیای فحشا، مافیای قمار، مافیای تلکه های کلان که در پناه زور و قتل انجام می شود و انواع مافیا های دولتی ترور و ارعاب و….جدیدترینش که دارد چهره زشت و کریه خود را نشان می دهد، ” مافیای فدراسیون جهانی فوتبال ” مافیای فیفا است.
سازمانی خشک و یکدنده وتا بخواهی پولدار” در اشل بیلیون ” و جز خودشانی ها و بر گزیده گان کس دیگری نمی تواند جز هیأت مدیره آن بشود، و برای حفظ قدرت خود، چنگالی چنگار گونه به فوتبال دنیا دارند و هر چهار سال یکبار هم کارناوال جام جهانی راه می اندازند و به کمک داوران دست به سینه برای نسق گیری هر سیاهی را سفید و هر سفیدی را سیاه می کنند.
گلهائی را به بهانه Off side و اشتباه داور به حساب نمی آورند و گلهائی را با Off side واضح
تحمیل می کنند. کمترین اشاره را آنجا که لازم است یعنی برای تیمی که مورد نظر است پنالتی می گیرند و در مواردی دیگر با همین هدف قلم پای طرف هم اگر در محوظه جریمه بشکند ندیده می گیرند. بد ترین خطاها را برای تیمی زیر سبیلی رد می کنند و کمترین لغزش تیم مقابل را سوت می کشند. و برای حفظ قدرت و تحمیل قوانین خود نمی خواهند از تکنولوژی پیشرفته برای دریافت بقول خودشان اشتباه داوران بهره بگیرند، همانند بسیاری از ورزشهای دیگر.
افتضاح داوری علاوه بر اثرات ناگواری که روی فوتبالیست ها دارد اعصاب تماشاچیان را نیز سوهان می کشد ولی کسی حتا فدراسیون های کشورهای قلدر هم حریفشان نمی شود و بدین ترتیب
ورزش پر طرفدار و دوستداشتنی فوتبال را میدان قدرت نمائی خود کرده اند.