کتابی که هم اکنون در کتابخانه گذرگاه قرار گرفت به نام
آخرین روز های شاه
قسمتی از خاطرات اردشیر زاهدی است
بی توجه به صحت و سقم آن، چون بیرون از امکانات ماست، خواندن آن را پیشنهاد می کنیم

ضمنن آن را برای دوستانی که در لیست ئی میل ما هستند  قبلن پیوست  و ارسال کرده ایم.
عزیزانی که علاقمند هستند بعضی از مطالب بین دو شماره را وسیله ئی میل دریافت کنند به ما اطلاع بدهند

روابط عمومی گذرگاه – ایرج هراتی – پنجشنبه دهم آذرماه