تخت جمشید 1

نگاهی به تاریخ

شماره ١٧٧

گذرگاه مرداد ماه ١٣٩۵ در پانزدهمین سال انتشار
این شماره گذرگاه حاصل همت این یاران است
—————————————————-
م. ر. محب – احمد قندهاری -سید میثم آقا سید حسینی -صابر حبیبی
ژینوس هنر جوئی – زهرا هادی – محمد حمه باقی -خالد بایزیدی “دلیر- رضا اغنمی
شیوا شکوری – اسماعیل معزّی – محمود صفریان- دکتر عباس میلانی – سپهرداد گرگین – شهلا رضا سلطانی -احمد قندهاری
وحشی بافقی – مهرداد رفیعی – فرنگیس اقراری – مهرداد اکبری – محمود صفریان – حامد رهنورد – مریم سبزواری