عکسی زیبا از گلاره صفریان

                  گذرگاهی که دارد خود را برای زمستان آماده می کند
             و طی این پانزده سال به دفعات خود را آماده کرده است

گذرگاه شماره ١٧٠ مربوط به دی ماه ١٣٩۴ درآغاز پانزدهمین سال فعالیت
این شماره گذرگاه، حاصل همت این یاران است

**********************************
محمود صفریان – احمد قندهاری – عمران صلاحی – نعیمه دوستدار- منصوره فراهانی -مهرداد اکبری  – مهتاب خرمشاهی – دکتر محمود کویر – دکتر محسن بهشت – فروغ رخشا – امیر حسین نیکنی دکتر پور جوادی – مجتبا عبداللهی – شروین سلیمانی – هوشنگ  معین زاده- امیر هوشنگ برزگر- احمد محمود – حمید مصدق – ابو الفضل سپاسی- مانا آقائی – منیژه عارقی -نیلوفر مالک – راضیه رستگار – نادره  افشاری – علی میر عطائی – سارا اکبریان — لیلا صادقی – فرح آریا-
– مبنو نصرت
——————————————————————–