خرداد ماه سوّم بهار

گذرگاه شماره ١۶٣ در چهاردهین سال انتشار

این شماره گذرگاه، حاصل همت این یاران است

**********************************
محمود کویر – فتح‌الله بی‌نیاز- گابریل گارسیا مارکز –احمد قندهاری – توران رئیسی – پری نوش صنیعی – محمود صفریان – فرشته ملک فرنود – سحر روشن – شکیلا شایسته – حمید سمندریان – دورنمات – دکتر مسعود نقره کار- مهتاب خرمشاهی – حمید سمندریان – مهرداد اکبری – سپیده رضوی – م. ماندگار – مریم مقدسی – حمید رضا یعقوبی – دکتر محسن رفعتی – محمد علی افراشته – بی بی سی – محمد علی سپانلو –
محمد مهدی پاکی – فرنگیس اقراری – عطاالله – داود علیزاده –

===============================