بهمن ماه …ادامه سلطه زمستان….و گذرگاه شماره ١۵٩ در چهاردهمین سال انتشار

این شماره گذرگاه، حاصل همت این یاران است

**********************************
دکترمحمود صفریان – دکتر بیژن باران – آرش آذر پناه – کاوه استاد – دکتر عزت مصلا نژاد- علی اشرف درویشیان – امیر هوشنگ برزگر- ندا ایرانی – آتنا فرقانی – مجید قنبری – داراب پهلوان – مهرداد اکبری – دکتر محمود کویر – احمد قندهاری – هوشنگ معین زاده – صفیه ناطر زاده – شهناز نیکو روان –
===============================