بیکاری و گرانی در همه ی زمینه ها از موا غذائی تا هزینه های باور نکردنی هواپیما و سایر انواع وسائل حمل و نقل بیداد می کند.
در هر گوشه جهان پدیده دست سازی به جان آرامش انسان ها افتاده است و آزادی ها هر روز محدود تر می شود.
هر روز برپایه امنیتی بر کنترول ها از راههای مختلف افزوده می شود. توان بالندگی انسان ها به طروق مختلف کاستی می گیرد. و در مجموع می رویم بسوی ” هر روز دریغ از روز پیش “.
در حالیکه هر قدر آزادی ها بیشتر باشد و هر قدر ابر قدرت ها مانع از پدیده هائی چون ” داعش ” ها بشوند و هر قدر از انقیاد انسان ها تحت نام ” نظم نوین جهانی ” کم کنند و آرامش بیشتری حاکمیت بیابد بسیار بیشتر به نفع بانیان این همه شَر در دنیا خواهد بود.
خوشبختانه ناگزیری ” مرگ ” برای همه هست و خوشبختانه همه می دانند که ناگر باید حاصل حرص و آز خود را بگذارند و بروند که اگر نبود شاهد چه مصیبت باور نکردنی بزرگتری بر جان و مال و تنفس انسان ها می بودیم .
اعصاب هیچکس از فولاد نیست که با وجود این همه نا امنی و شر و زیاده خواهی که راه می اندازند بهر دلیل که می خواهد باشد، خواب راحت خواهند داشته باشند.
بازی های پر تنش و پر فراز و نشیب با ارزش پول که خود باعث بل بشوی دیگر می شود، و فشار به اعصاب بانیان، و مرگ زودترشان حاصل دیگری ندارد. چه سود که اینهمه درهم ریختگی و فشار در تمامی سطوح، به بدن انسان ها و بدنه جامعه آوردن که تعداد صفر های حساب هایشان بیشتر و از تعداد سالهای عمرشان کسر شود.
انسان که با این همه تکنولژی باز عامل اصلی بازدهی است وبودن پر توانشان بنفع صاحبان قدرت است، در این آشفته اوضاع جهانی بیشتر فرسوده و بی علاقه و کم بازدهی میشود.
بدون شک با برپائی چنین ناپایداری جهانی که سرشار از بی اطمینانی است، دودش در چشم بانیان اصلی می رود. امیدوارم تا دیر نشده انسان و زندگی آرامش را دریابند و جهان را از اینهمه تلاطم بی اندازند.