با خضوع
از همه ی شما نازنین هائی که در گذشت برادرم را به انحاء مختلف ( حضوری،در نشست بزگداشتش وسیله تلفن ،در روز نامه یا بر روی فیس بوک ) تسلیت گفته اید، با عمق احساس ممنونم . شما عزیزان، دوستان، و یاران من هستید. مهرتان را ارج می گذارم و حضورتان را گرامی می دارم. دست همه ی شما را به گرمی می فشارم و برایتان دل شاد وسلامتی و بهروزی آرزو دارم.
پوزش مرا از اینکه جداگانه به تک تک شما پاسخ نداده ام بپذیرد….یارا نبودم.