این همه واهمه از هر چیز. از نه بی حجابی که از بد حجابی ” که من درآوردی است ” ، از لباس خوشرنگ، از ریشه تراشیده شده، از شوخی و خنده ، و  از آب بازی ….و بسیاری از مسائلی به همین سادگی و پیش پا افتادگی، چهار ستون حضرات را می لرزاند و برایشان صدای توپ شرپنل را دارد. و همه را هم یا CIA ترتیب داده است یا ” موساد ” یا هردو با هم.
باور می کنید که از پاشیدن آب بهم دیگر آن هم در پارک و نه در کوچه و خیابان مثل بچه ای که غول دیده باشد پس افتاده اند…
باید مواظب بود غذای نفخ آور نخورد….چون هر صدائی ممکن است درد سر ساز بشود.